Mellanfärgen, Ibro

Mellanfärgen, Ibro är en badplats i Hylte kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Hylte kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@hylte.seTel: 0345 18 000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:0015.00.03.5Vindriktning 259grader
15:0014.60.02.3Vindriktning 251grader
18:0010.30.01.0Vindriktning 162grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vacker, barnvänlig badplats med bryggor, toalett och sandstrand. Man badar i sjön Mellan Färgen, som ingår i tre sjöar; Stora Färgen, Mellan Färgen och Södra Färgen. Ibros badplats i Hylte är tillgänglighetsanpassade med en ramp/specialkonstruerad brygga. Dessutom är det asfalterat fram till rampen och handikapparkering samt toalett.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badet bedöms som utmärkt och profilen bör därför uppdateras vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2023-03-21
  Uppdaterad av: Park & Gata
  Nästa uppdatering: 2024-04-18

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövarePark-GataenhetAdress Verkstadsgata 1Besöks­adressStorgatan 8Telefon0345-18 000E-postkommunen@hylte.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljöenhetAdress Storgatan 8Besöks­adressStorgatan 8Telefon0345-18 000E-postkommunen@hylte.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hylte.seTelefon0345 18 000E-postkommunen@hylte.se