Orlången, Sundby Gård

Orlången, Sundby Gård är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sundby gård erbjuder flera olika aktiviteter. Här finns en beachvolleybollplan, gungor samt uthyrning av roddbåt och kanot. Det är även nära till rekreation i omgivande naturreservat. Kollektivtrafik från Huddinge C: 20 min, 250 m Cykel från Huddinge C: 25 min Bil från Huddinge C: 15 min

Hitta hit

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:002.30.01.4Vindriktning 300grader
23:001.90.01.5Vindriktning 280grader
2:001.60.01.1Vindriktning 267grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sjöyta (inkl öar): 282 ha. Sundby gård är en badplats med många kvalitéer belägen i Orlångens naturreservat. Själva strandmiljön innehåller både en fast brygga och en flytbrygga. Stranden erbjuder endast en anlagd sittplats med bord för medhavd fika. Det finns grillplatser utspridda vid gräsytorna. Orlången är den näststörsta sjön i Tyresåns sjösystem. Den är också den nästmest övergödda sjön inom Tyresån och dess näringsrika vatten påverkar alla sjöar nedströms. Det som avgör sjöns status är att den länge har fått ta emot hög näringstillförsel från bebyggda områden

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Minireningsverk

  Avlopp med minireningsverk ägt av Stockholm vatten och avfall.

  Föroreningens frekvens

  Vid brister i minireningsverket kan det vid utloppet förekomma föroreningar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Ny placering av stationen.

   Ansvarig utförare: Stockholm Vatten och Avfall AB

   Åtgärd utförd senast: 2022-12-31

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2022-06-30
Uppdaterad av: Miljötillsynsavdelningen

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareHuddinge SamhällsfastigheterAdress Förrådsvägen 2, 141 46 HuddingeBesöks­adressTelefon08-535 320 00E-postinfo@husf.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Besöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HuddingeTelefon08 - 535 300 00 (servicecenter)E-postmiljotillsyn@huddinge.se
Övrigt
Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se