Kvarnsjön, Nyboviksbadet

Kvarnsjön, Nyboviksbadet är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Intill badet finns soptunnor, två toaletter, livboj, enklare cykelställ samt möjlighet till ombyte i kurer. I anslutning till badplatsen finns en fotbollsplan. Kollektivtrafik från Huddinge C: 20 min, sedan till fots 50 m Cykel från Huddinge C: 35 min Bil från Huddinge C: 15 min

Hitta hit

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-07-02
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21.3 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2024-06-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2024-06-04Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0018.70.01.4Vindriktning 249grader
23:0018.00.01.0Vindriktning 256grader
2:0016.90.00.6Vindriktning 205grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen vid den här badplatsen under de senaste två veckorna

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 21°C (2024-07-03)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 21.3°C

Juni: 20.9°C

Juli: 21.3°C

Augusti: 21.7°C

Nyboviksbadet ligger i Gladö Kvarnsjöns naturreservat. Badplatsen utgörs av en öppen, kortklippt gräsyta som ramas in av träd och buskar. En ”u- formad” brygga bildar en mindre avgränsad ”bassäng”. Den avgränsande bryggan i kombination med den öppna gräsytan gör badplatsen relativt barnvänlig, trots att badet inte är långgrunt. Bottensubstratet består av sand- och klippstrand. På landsidan finns gräsmatta, men vid övergången till vattenområdet finns berg i dagen. Kvarnsjön har en area om 0,56 km2, ett medeldjup om 4,6 m, och är en del av Gladö Kvarnsjöns naturreservat. Vattenförekomsten i Kvarnsjön är brun (humusrik), samt har låg alkalinitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-06-20
  Uppdaterad av: Miljötillsynsavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKlimat- och stadsmiljönämndenAdress Besöks­adressTelefonE-postgator@huddinge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Besöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HuddingeTelefon08 - 535 300 00 (servicecenter)E-postmiljotillsyn@huddinge.se
  Övrigt
  Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se