Kvarnsjön, Nyboviksbadet

Kvarnsjön, Nyboviksbadet är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Intill badet finns soptunnor, två toaletter, livboj, enklare cykelställ samt möjlighet till ombyte i kurer. I anslutning till badplatsen finns en fotbollsplan. Kollektivtrafik från Huddinge C: 20 min, sedan till fots 50 m Cykel från Huddinge C: 35 min Bil från Huddinge C: 15 min

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-15Tjän­ligtBlom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:009.10.02.8Vindriktning 226grader
05:0012.20.02.0Vindriktning 255grader
08:0018.60.01.8Vindriktning 285grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Nyboviksbadet ligger i Gladö Kvarnsjöns naturreservat. Badplatsen utgörs av en öppen, kortklippt gräsyta som ramas in av träd och buskar. En ”u- formad” brygga bildar en mindre avgränsad ”bassäng”. Den avgränsande bryggan i kombination med den öppna gräsytan gör badplatsen relativt barnvänlig, trots att badet inte är långgrunt. Bottensubstratet består av sand- och klippstrand. På landsidan finns gräsmatta, men vid övergången till vattenområdet finns berg i dagen. Kvarnsjön har en area om 0,56 km2, ett medeldjup om 4,6 m, och är en del av Gladö Kvarnsjöns naturreservat. Vattenförekomsten i Kvarnsjön är brun (humusrik), samt har låg alkalinitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-06-20
  Uppdaterad av: Miljötillsynsavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKlimat- och stadsmiljönämndenAdress Besöks­adressTelefonE-postgator@huddinge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Besöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HuddingeTelefon08 - 535 300 00 (servicecenter)E-postmiljotillsyn@huddinge.se
  Övrigt
  Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se