Kvarnsjön, Affärsviken

Kvarnsjön, Affärsviken är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Liten badplats med klippor vid Kvarnsjön med möjlighet att gå i från en liten strand vid sidan. Gräsmatta finns i anslutning liksom cykel och bilparkering. Två toaletter varar en handikappsanpassad. På badplatsen finns stolar och sittbänkar, samt repleksaker. Huddinge kommun har försett badplatsen med livräddningsring och cykelställ.

Hitta hit

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:00-0.90.03.3Vindriktning 49grader
22:00-0.30.03.5Vindriktning 50grader
1:000.60.04.0Vindriktning 63grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Affärsviken ligger i den nordöstra viken i sötvattensjön Kvarnsjön vilken har god vattenkvalitet och god ekologisk status. Kvarnsjön har en area om 0,56 km2 och är en del av Gladö Kvarnsjöns naturreservat. Kvarnsjön är medeldjup, brun (humusrik), samt har låg alkalinitet. Tyresåns vattenvårdsförbund har en lokal för övervakning av vattenkvalitet vid badplatsen i Affärsviken. Provtagning har genomförts årligen i augusti 2017-2020. Övervakningsresultaten visar högre konduktivitet och mängd lösta salter vid de senare årens provtagning, men i övrigt syns inga indikationer om ökande eller minskande trender för vattenkemiska parametrar. Från sjön Orlången norr om Kvarnsjön sker vattentransport via Tyresån-Ebbadalsdiket till Affärsviken. Tyresån-Ebbadalsdiket mynnar i vikens östligaste del, ca 200 m från badplatsen. Enligt VISS (2021) har vattenförekomsten Tyresån-Ebbadalsdiket god kemisk status, undantaget överallt överskridande ämnen, vilket innebär att ån sannolikt inte bidrar till förorening av Affärsviken. På badplatsen Affärsviken finns klippstrand med ett mindre sandparti.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenutlopp

  Ett litet tillflöde av dagvatten sker till viken precis öster om badplatsen. Tillflödet sker via ett delvis kulverterat dike och dagvattenbrunnar för avvattning av väg och parkering finns ett fåtal meter uppströms kulvertens mynning. I händelse av höga flöden och översvämningar, eller vid tillfälliga föroreningspåslag som sker av andra orsaker, kan både Tyresån-Ebbadalsdiket och dagvattenutloppet vara tillfälliga föroreningskällor med negativ påverkan på badvattenkvaliteten i Affärsviken.

  Föroreningens frekvens

  Vid kraftigt regn som orsakar höga flöden och översvämning.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2021-06-04

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKlimat- och stadsmiljönämndenAdress Besöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HUDDINGETelefon08-535 300 00E-postgator@huddinge.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Besöks­adressTelefonE-postmiljotillsyn@huddinge.se
Övrigt
Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se