Drevviken, Mörtviksbadet

Drevviken, Mörtviksbadet är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vid badet finns soptunnor, en bänk och livboj. Kollektivtrafik från Skogås C – Buss ca 3 min, sedan till fots ca 6 min, 500 m Cykel från Skogås C – ca 2 min, 800 m Bil från Skogås C – ca 3 min, 1,2 km

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-09Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:001.90.11.9Vindriktning 118grader
11:001.90.54.9Vindriktning 134grader
14:000.40.44.4Vindriktning 133grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mörtviksbadet är en liten bostadsnära badplats som ligger i ett skyddat läge i Trångsundsskogens naturreservat. Badplatsen innehåller en barnvänlig sandstrand och bergshällar i norr. Mörtviksbadet tillhör vattenförekomsten Drevviken (5 kvadratkilometer stor). Bottensubstratet består av sand och klippa. Medeldjupet i sjön är 6,7 meter. Alkaliniteten är hög och vattnet är humusfattigt (klart).

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-06-20
  Uppdaterad av: Miljötillsynsavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKlimat- och stadsmiljönämndenAdress Besöks­adressTelefonE-postgator@huddinge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Besöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HuddingeTelefon08 - 535 300 00 (servicecenter)E-postmiljotillsyn@huddinge.se
  Övrigt
  Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se