Ringsjöstrand norra

Ringsjöstrand norra är en badplats i Hörby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Hörby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: byggochmiljo@horby.seTel: 0415-378310

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 18.9 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-13Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-04Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-05-23Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:000.20.04.4Vindriktning 90grader
21:000.70.23.6Vindriktning 101grader
0:000.60.32.5Vindriktning 95grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart tredje år
  Senast uppdaterad: 2022-10-28
  Uppdaterad av: Wilma Vigren
  Nästa uppdatering: 2025-10-28

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHörby KommunAdress 242 80 HörbyBesöks­adressRingsjövägen 4Telefon0415 -37 80 00E-postkommunen@horby.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljönämndenAdress 242 80 HörbyBesöks­adressRingsjövägen 4Telefon0415 -37 83 10E-postbyggochmiljo@horby.se
  Övrigt
  Hemsidawww.horby.seTelefon0415-378310E-postbyggochmiljo@horby.se