Vaxsjön

Vaxsjön är en badplats i Höörs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vackert i Frostavallens fina friluftsområde. Här finns bryggor, sandstrand, grillplatser och toaletter.

Hitta hit

Kontakta Höörs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: madeleine.persson@hoor.seTel: 0413-280 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:001.40.03.5Vindriktning 70grader
1:001.80.03.7Vindriktning 68grader
4:002.10.03.5Vindriktning 63grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vaxsjön är en sjö i Höörs kommun i Skåne och ingår i Rönne ås huvudavrinningsområde. Den ligger mellan Frostavallen och Skånes Djurpark. Sjön är 4,5 meter djup, har en yta på 0,174 kvadratkilometer och befinner sig 119,2 meter över havet. Vaxsjön ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar för Mynnar i Rönne å. Medelhöjden är 87 meter över havet och ytan är 42,3 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Hålsaxabäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 80 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (48 %), öppen mark (13 %) och jordbruk (36 %). Avrinningsområdet har 0,17 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 0,4 %.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång per månad under badsäsong
  Senast uppdaterad: 2021-05-31
  Uppdaterad av: Lotta Tornler
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadssektorAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postsamhallsbyggnad@hoor.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTillstånd- och tillsynsmyndighetenAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postmiljoenheten@hoor.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hoor.seTelefon0413-280 00E-postmadeleine.persson@hoor.se