Tjörnarpssjön

Tjörnarpssjön är en badplats i Höörs kommun. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

En liten mysig badplats som ligger alldeles intill stambanan med promenadavstånd från tågstationen. Här finns bryggor, omklädnadsrum och toalett.

Kontakta Höörs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: madeleine.persson@hoor.seTel: 0413-280 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-05-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
08:0014.30.02.6Vindriktning 283grader
11:0016.60.02.7Vindriktning 290grader
14:0015.50.03.6Vindriktning 298grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Tjörnarpasjön (Tjörnarpssjön i folkmun) är en sjö vid Tjörnarp i Höörs kommun i Skåne och ingår i Helge ås huvudavrinningsområde. Sjön är 3,5 meter djup, har en yta på 0,474 kvadratkilometer och befinner sig 106 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Almaån (Tormestorpsån). Vid provfiske har bland annat abborre, björkna, braxen och gädda fångats i sjön. Areal 0,474 km² Höjd 106 m ö.h. Strandlinje 3,87 km Medeldjup 2 m Maxdjup 3,5 m Volym 1 179 000 m³

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång per månad under badsäsong
  Senast uppdaterad: 2021-05-31
  Uppdaterad av: Lotta Tornler
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadssektorAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postsamhallsbyggnad@hoor.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTillstånd- och tillsynsmyndighetenAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postmiljoenheten@hoor.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hoor.seTelefon0413-280 00E-postmadeleine.persson@hoor.se