Ö:a Ringsjön, Sätofta bad- och båtplats

Ö:a Ringsjön, Sätofta bad- och båtplats är en badplats i Höörs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Långgrund badplats med vacker utsikt över Sätoftasjön. Här finns sandstrand, brygga, grillplats, toalett och sophantering. Badplatsen delar utrymme med båthamnen.

Kontakta Höörs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: madeleine.persson@hoor.seTel: 0413-280 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtBlom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:001.60.22.9Vindriktning 61grader
4:001.50.22.8Vindriktning 58grader
7:001.50.12.9Vindriktning 55grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Östra Ringsjön består av två delar, Sätoftasjön (i norr) och Östra Ringsjön, som är ungefär lika djupa (ca 15 m). Utflödet sker via Västra Ringsjön till Rönne å. Sjön är recipient för Hörby och Höörs reningsverk. Ringsjön har haft en rik undervattensvegetation men kraftig övergödning har missgynnat den och istället dominerar planktonalger som blommar regelbundet. Omfattande undersökningar av vattenkvalité, växt- och djurliv har gjorts inom Projekt Ringsjön. Reduktionsfiske av vitfisk (mört och braxen) har genomförts i olika omgångar. I sjön bedrivs yrkesfiske främst på gös och ål. Delar av sjöns närområde är skyddade genom Natura 2000 eller naturreservat. Ringsjön har pekats ut som nationellt särskilt värdefullt vatten. Miljöproblem: Övergödning: Ja Fysisk påverkan morfologi: ja Verksamheter/påverkan: Hydrologi: Sjön regleras via Västra Ringsjön, sänkt 1892 Markläckage: Hög näringsbelastning från jordbruksmark Punktutsläpp: Hörby ARV, enskilda avlopp Fiske: Yrkes- och fritidsfiske

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång per månad under badsäsong
  Senast uppdaterad: 2021-05-31
  Uppdaterad av: Lotta Tornler
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadssektorAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postsamhallsbyggnad@hoor.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTillstånd- och tillsynsmyndighetenAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postmiljoenheten@hoor.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hoor.seTelefon0413-280 00E-postmadeleine.persson@hoor.se