Dagstorpssjön Östra

Dagstorpssjön Östra är en badplats i Höörs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är en skogsbadplats som ligger vackert vid Dagstorpssjöns nordöstra sida. Här har du tillgång till parkering, toaletter, sophantering och grillplatser. Det finns en 800 m lång tillgänglighetsanpassad stig ner till badplatsen.

Hitta hit

Kontakta Höörs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: madeleine.persson@hoor.seTel: 0413-280 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:003.20.01.6Vindriktning 166grader
23:003.70.02.2Vindriktning 164grader
2:004.20.02.4Vindriktning 170grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Dagstorpssjön är en avlång och flikig sjö som omges av löv- och barrskog. Näringsbelastningen på sjön är måttlig. Dagstorpssjön betecknades som näringsfattig på 1950-talet, men en eutrofiering av sjön har skett och sjön är idag näringsrik. Största djupet är 5 m. Sjöns avrinning sker via mindre vattendrag som övergår i Snällerödsån som mynnar i Rönne å. Stränderna är huvudsakligen steniga, men på några ställen förekommer sandstrand och här finns två natursköna badplatser. I sjön förekommer gädda abborre, mört, sutare, braxen groplöja och ål. Sjön är utpekad som nationellt värdefullt vatten. Dagstorpssjön har ett glest bestånd av flodkräfta. Norra stranden ingår i ett naturreservat. Sjöyta: 0,48 km2 Största djup: 5 m Medeldjup: 2,8 m Sjövolym: 1,34 M m3 Omsättningstid: 0,8 år Tillrinningsområde: 4,58 km2 Huvudavrinningsområde: Rönne å Vattendistrikt: 5. Västerhavet Kommun(er): Höör Strandlinje: 6206 m Miljöproblem: Fysisk påverkan morfologi: Ej bedömd Försurning: Ej bedömd Främmande arter: Ej bedömd Miljögifter (exkl kvicksilver): Ej bedömd Markläckage: Måttlig näringsbelastning från jordbruksmark.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång per månad under badsäsong
  Senast uppdaterad: 2021-05-31
  Uppdaterad av: Lotta Tornler
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadssektorAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-280 00 vxlE-postsamhallsbyggnad@hoor.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTillstånd- och tillsynsmyndighetenAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-280 00 vxlE-postmiljoenheten@hoor.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hoor.seTelefon0413-280 00E-postmadeleine.persson@hoor.se