Utvälinge

Utvälinge är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen belägen på Sandön i Skälderviken. Sandön ingår i Natura 2000 Jonstorp-Vegeåns Natrureservat. Du kommer ut till Sandön via en lång träbrygga som läggs ut den 15 juni. Delar av Sandön har beträdnadsförbud mellan 1 april 15 Juli. Säsongstoalett finns på platsen.

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.1 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:001.30.02.2Vindriktning 20grader
2:001.30.02.2Vindriktning 27grader
5:00-2.20.03.0Vindriktning 88grader

Dagens vattentemperatur: 3.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsplatsen i Utvälingen ligger på Sandön som är en del av Jonstorp-Vegeåns Naturreservat, Natura 2000. Delar av Sandön har beträdnadsförbud mellan 1 april och 15 juli. Området har långgrunda sandbottnar med ett rikt fågelliv. Naturreservatet som ligger vid Vegeåns mynning avvattnar jordbrukslandskap med kor betande ut på strandängarna.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-05-06

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStadsbyggnadsnämndenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressDrottninggatan 2Telefon042-10 50 00E-postkontaktcenter@helsingborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressCarl Krooks gata 10Telefon042-10 50 00E-postmiljoforvaltningen@helsingborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se