Rydebäck

Rydebäck är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Belägen i Öresund. Lång sandstrand och långgrunt vatten i anslutning till strandäng. Lång träbrygga, tillgänglighetsanpassad badramp, badflotte, lekplats, toalett, dusch och grillplatser. Hundbad i anslutning till badets norra del. Under juni, juli och augusti bevakas stranden dagtid av havslivräddare, platsen utrustad med livräddningsutrustning och hjärtstartare. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-1.90.03.6Vindriktning 3grader
4:00-1.60.03.4Vindriktning 7grader
7:00-1.30.03.1Vindriktning 11grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Lång sandstrand med sandbotten. En av de finare ålgräsbestånden utanför kusten. Naturlig strandäng i anslutning till badet. Inga föroreningskällor i anslutning till badet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov då kvaliteten är utmärkt
  Senast uppdaterad: 2020-05-05
  Uppdaterad av: Stadsbyggnadsförvaltningen
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStadsbyggnadsförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressJärnvägsgatan 22Telefon042-10 50 00E-poststadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressCarl Krooks gata 10Telefon042-10 77 50E-postmiljoforvaltningen@helsingborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se