Pålsjöbaden

Pålsjöbaden är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Pålsjöbaden ligger längs strandpromenaden norr om Gröningen. Här kan du njuta av bastubad, sol och sköna dopp. På Pålsjöbaden finns skilda nakenbad och både fukt- och torrbastu. Badet rymmer också ett inglasat café i mitten av badhuset. För öppettider se webbsida. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Hitta hit

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-21Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:001.60.03.6Vindriktning 74grader
5:001.10.03.5Vindriktning 72grader
8:001.50.13.0Vindriktning 30grader

Dagens vattentemperatur: 3.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Pålsjö kallbadhus är beläget vid Öresund som har starka strömmar. Kuststräckan har hög förekomst av re-suspenion, badplatsen påverkas av vatten från Pålsjö dagvattenutsläpp och förorenat vatten från Helsingborgs reningsverk. Under våren 2016 utreder DHI orsakerna till de generellt förhöjda bakteriehalterna och försämrade badvattenklassificeringarna i kommunen. Sedan sommaren 2017 tas ökat antal prover var för att ge badande säkrare information om badvattenkvaliten, ge oss själva bättre underlag för framtida förbättringsarbete samt få ett bättre underlag till badvattenprognosen. Inför badsäsongen 2017 lanserades också en badvattenprognos med tillhörande app. Prognosen ger de badande information om hur badvattnet är samma dag och tre dagar framåt för att istället vänta på resultat från senaste provtagning fyra dagar efter provtagningstillfället. Prognosen baseras på regn och strömdata, föregående års badprover, väderprognos, bräddningsdata samt flödesdata från NSVA. Sedan 2019 ingår Helsingborg i ett forskningsprojekt tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet, FOI, SWR, NSVA och VASyd. Projektet utreder bottensedimentets påverkan på badvatten i kombination med re-suspension.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Pålsjö dagvattenutlopp

  Dagvattenutlopp beläget söder om Påsljöbadet. Dagvattenutlopp som avvattnar stora delar av norra Helsingborg. Utloppet mynnar 250 meter utanför stranden.

  Föroreningens frekvens

  Konstant flöde i dagvattenutloppet men med låg förorening. Vid kraftigt regn ökar flödet, låg förorening kan ändå påverka badvattnet.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2020-04-13

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Övrigt
Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se