Örby Ängar

Örby Ängar är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-06-05.

Otjänligt badvattenprovVattnet har fått klassificeringen Dålig badvattenkvalitet och bedömningen är baserad på 4 års badvattenprovtagning

Kontakta kommunen om du har frågor.

Badplatsen är belägen i Öresund och består av långgrund sandstrand och stora strandhedar. Badplatsen har en betongbrygga och toalett finns att tillgå. Badstranden ingår i Örby naturreservat som är Natura 2000. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-05-29
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16.1 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-22Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-28Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Dålig kvalitet
 2. 2020:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0010.10.01.1Vindriktning 101grader
03:008.80.01.2Vindriktning 136grader
06:0017.00.01.1Vindriktning 139grader

Dagens vattentemperatur: 16 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Beläget vid Öresund i Helsingborgs södra delar. Badplats består av sandstrand med sten och långgrund sandbotten. Badstranden ligger i Örby ängar naturreservat som är Natura 2000. Under våren 2016 utredde DHI orsakerna till de generellt förhöjda bakteriehalterna och försämrade badvattenklassificeringarna i kommunen. Sedan sommaren 2017 tas ökat antal prover var för att ge badande säkrare information om badvattenkvaliten, ge oss själva bättre underlag för framtida förbättringsarbete samt få ett bättre underlag till badvattenprognosen. Inför badsäsongen 2017 lanserades också en badvattenprognos med tillhörande app. Prognosen ger de badande information om hur badvattnet är samma dag och tre dagar framåt för att istället vänta på resultat från senaste provtagning fyra dagar efter provtagningstillfället. Prognosen baseras på regn och strömdata, föregående års badprover, väderprognos, bräddningsdata samt flödesdata från NSVA. Sedan 2019 ingår Helsingborg i ett forskningsprojekt tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet, FOI, SWR, NSVA och VASyd. Projektet utreder bottensedimentets påverkan på badvatten i kombination med re-suspension.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Örby - Råån

  Vid kraftigt regna kan förorenat vatten från Råån nå stranden om det är södergående strömmar. Två dygn

  Föroreningens frekvens

  Kan förorena vid kraftigt regn. Är 40% södergående strömmar i sundet.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart tredje år
Senast uppdaterad: 2020-05-05
Uppdaterad av: Stadsbyggnadsförvaltningen
Nästa uppdatering: 2019

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareStadsbyggnadsförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressJärnvägsgatan 22Telefon042-10 50 00E-poststadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressCarl Krooks gata 10Telefon042-10 50 00E-postmiljoforvaltningen@helsingborg.se
Övrigt
Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se