Ramsjön

Ramsjön är en badplats i Haninge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Ramsjön är en liten skogssjö i Haninge kommun. Den kommunala badplatsen ligger på den västra sidan av sjön där det finns en ca 30 meter lång sandstrand som inte är långgrund. Runt sjön finns även områden med berg och klippor som också lämpar sig för bad.

Kontakta Haninge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: haningekommun@haninge.seTel: 08-606 70 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-19Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:006.20.01.0Vindriktning 131grader
05:0012.50.01.6Vindriktning 91grader
08:0018.30.02.4Vindriktning 132grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ramsjön är en liten skogssjö i Haninge kommun. Sjön har en yta på 0,125 km2. Den ingår i Tyresåns sjösystem och utgör källan till Tyresån som mynnar ut i Drevviken. Sjön har en liten sandstrand och badklippor. Servicen vid badplatsen är begränsad, dåligt med parkeringsplatser. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt bad¬vatten¬direktivet 2006/7/EG. Badplatsen är inte ett EU-bad. På kartan nedan finns badplatsen och potentiella föroreningskällor markerade.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år. Vattenprover uppvisar utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2020-08-11
  Uppdaterad av: Roger Ándersson/Jörgen Haaf
  Nästa uppdatering: 2016-06-29

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHaninge Kommun Kultur & FritidAdress Dalaröv.66 136 81 HaningeBesöks­adressTorvalla sim & sporthallenTelefon86069218E-postmichael.carlsson@haninge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbundAdress Södertörns miljö- o hälsaBesöks­adressRudsjöterrasen 5Telefon08-606 73 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.haninge.se/Telefon08-606 70 00E-posthaningekommun@haninge.se