Övre Rudan

Övre Rudan är en badplats i Haninge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Övre Rudasjön ligger i Haninge kommun. Stranden ligger i södra delen av sjön och består av en ca 50 meter lång långgrund sandstrand som övergår i en gräsplan som utnyttjas till picknick och grillning. Runtomkring badplatsen finns även badklippor. På sidorna omges badplatsen av träd.

Kontakta Haninge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: haningekommun@haninge.seTel: 08-606 70 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:00-0.30.03.1Vindriktning 111grader
20:00-0.50.13.0Vindriktning 110grader
23:00-0.50.12.2Vindriktning 100grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Övre Rudasjön ligger i Haninge kommun. Sjön har en yta på 0,113 km2 och ingår i Tyresåns avrinningsområde och får tillrinning från Nedre Rudasjön, Lillsjön och Trylen och den avvattnas via Dammträsk till Drevviken. Sjön är en fin badsjö som även har bra fiske. Stranden består av klippor och en långgrund sandstrand. I nära anslutning ligger Rudans Friluftsområde med motionsanläggning och omklädningsrum. Friluftsområdet är sedan år 2010 skyddat som naturreservat. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badplatsen är ett EU-bad. På kartan nedan finns badplatsen och potentiella föroreningskällor markerade.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år. Vattenprover uppvisar utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2020-08-11
  Uppdaterad av: Roger Andersson/Jörgen Haaf
  Nästa uppdatering: 2016-06-29

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHaninge Kultur & FritidAdress Dalaröv.66 136 81 HaningeBesöks­adressTorvalla sim & sporthallTelefon86 069 218E-postmichael.carlsson@haninge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbundAdress Södertörns miljö- o hälsaBesöks­adressRudsjöterrassen 5Telefon08-606 73 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.haninge.se/Telefon08-606 70 00E-posthaningekommun@haninge.se