Östnora

Östnora är en badplats i Haninge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Östnora havsbad ligger i Horsfjärden i Stockholms skärgård i Haninge kommun. Badplatsen har en lång sandstrand som övergår i en stor gräsplan. Badet är långgrunt. Bryggorna är renoverade 2020.

Hitta hit

Kontakta Haninge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: haningekommun@haninge.seTel: 08-606 70 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtBlom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:001.30.05.1Vindriktning 61grader
16:000.30.04.9Vindriktning 55grader
19:000.10.04.9Vindriktning 65grader

Dagens vattentemperatur: -0.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Östnora havsbad ligger i Horsfjärden i Haninge kommun. Horsfjärden är en fjärd i Stockholms skärgård, belägen mellan Muskö och Södertörn. Badplatsen har en lång sandstrand som övergår i en stor gräsplan. Badet är långgrunt. I anslutning till badplatsen ligger Östnora Camping med tillhörande faciliteter. Vid badplatsen finns även en lång badbrygga. Klassificeringen av badplatsen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG har varierat. År 2009 och 2010 bedömdes kvalitén som bra och år 2011 som tillfredställande. Badplatsen är ett EU-bad. På kartan nedan finns badplatsen och potentiella föroreningskällor markerade.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst vart tredje år. Sista vattenprovet år 2011 uppvisar tillfredställande kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2020-08-11
  Nästa uppdatering: 2015-06-29

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbundAdress 136 81 HaningeBesöks­adressRudsjöterassen 5Telefon08-606 73 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.haninge.se/Telefon08-606 70 00E-posthaningekommun@haninge.se