Nedre Rudan

Nedre Rudan är en badplats i Haninge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Nedre Rudasjön ligger i Haninge kommun. Sjön är en utmärkt fiskesjö men även en fin badsjö. Badplatsen ligger i norra delen av sjön och stranden består av klippor och en ca 20 meter lång sandstrand som inte är långgrund.

Hitta hit

Kontakta Haninge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: haningekommun@haninge.seTel: 08-606 70 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-09-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-30Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:001.00.04.2Vindriktning 68grader
12:000.20.04.3Vindriktning 59grader
15:004.60.02.2Vindriktning 85grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Nedre Rudasjön ligger i Haninge kommun. Sjön har en yta på 0,069 km2 och ingår i Tyresåns avrinningsområde och avvattnas norrut via Övre Rudasjön och Dammträsk till Drevviken. Sjön är en utmärkt fiskesjö men även en fin badsjö. Stranden, som ligger i norra delen av sjön, består av klippor och sandstrand och det finns sju stycken fiskebryggor. I norra delen av sjön ligger även Rudans Friluftsområde med motionsanläggning och omklädningsrum. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt kvalité vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badplatsen är inte ett EU-bad. På kartan nedan finns badplatsen och potentiella föroreningskällor markerade.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år. Vattenprover uppvisar utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2020-08-11
  Uppdaterad av: Roger Andersson/Jörgen Haaf
  Nästa uppdatering: 2016-06-29

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHaninge Kommun Kultur & FritidAdress Dalaröv.66 136 81 HaningeBesöks­adressTorvalla sim & sporthallTelefon86 069 218E-postmichael.carlsson@haninge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbundAdress Södertörns miljö- o hälsaBesöks­adressRudsjöterrasen 5Telefon08-606 73 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.haninge.se/Telefon08-606 70 00E-posthaningekommun@haninge.se