Drevviken, Vendelsö Gård

Drevviken, Vendelsö Gård är en badplats i Haninge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen Gårdens bad ligger i sjön Drevvikens södra del i Haninge kommun. Det är en mindre badplats som är mycket barnvänlig. Badet består närmast vattnet av en knappt 100 meter lång sandstrand som längre upp övergår i gräs. Längs med sidorna växer det träd.

Kontakta Haninge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: haningekommun@haninge.seTel: 08-606 70 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-22Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-08-19Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0012.70.03.2Vindriktning 33grader
00:0010.50.01.1Vindriktning 354grader
03:009.40.02.6Vindriktning 24grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Gårdens bad ligger i sjön Drevvikens södra del i Haninge kommun. Sjön har en yta på 5,4 km2 vilket gör den till den största sjön i Tyresåns avrinningsområde. Det mesta vatten som rinner till Drevviken kommer från Magelungen via Forsån. Från sjön rinner vattnet vidare via Gudö å till Långsjön och Albysjön innan det mynnar ut i havet. Gårdens bad är en mindre badplats som är mycket barnvänlig. Badet består närmast vattnet av en knappt 100 meter lång sandstrand som längre upp övergår i gräs. Badplatsen har en brygga och närhet till parkering. Badplatsen har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badplatsen är inte ett EU-bad. På kartan nedan finns badplatsen och potentiella föroreningskällor markerade.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år. Vattenprover uppvisar utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2020-08-11
  Uppdaterad av: Roger Andersson/Jörgen Haaf
  Nästa uppdatering: 2016-06-29

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHaninge KommunAdress Dalaröv.66Besöks­adressTorvalla sim & sporthallTelefon86069218E-postmichael.carlsson@haninge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbundAdress Södertörns miljö- o hälsaBesöks­adressRudsjöterrasen 5Telefon08-606 73 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.haninge.se/Telefon08-606 70 00E-posthaningekommun@haninge.se