Drevviken, Dalen

Drevviken, Dalen är en badplats i Haninge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Dalens bad ligger i sjön Drevvikens södra del i Haninge kommun. Badet ligger i en liten vik och består av en ca 80 meter lång långgrund sandstrand med angränsande skog och gräsytor. Det finns en badklippa i närheten dit man kommer via en gångväg.

Kontakta Haninge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: haningekommun@haninge.seTel: 08-606 70 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-22Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:00-1.60.14.7Vindriktning 21grader
1:00-2.70.03.7Vindriktning 16grader
4:00-2.40.03.4Vindriktning 15grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Dalens bad ligger i sjön Drevvikens södra del i Haninge kommun. Sjön har en yta på 5,4 km2 vilket gör den till den största sjön i Tyresåns avrinningsområde. Det mesta vattnet som rinner till Drevviken kommer från Magelungen via Forsån. Från sjön rinner vattnet vidare via Gudö å till Långsjön och Albysjön innan den mynnar ut i havet. Dalens bad ligger i en liten vik och består av en ca 80 meter lång sandstrand med angränsande skog och gräsytor. Badplatsen är mycket barnvänlig och våren 2012 byggdes en ny lekplats i anslutning till badet. Badplatsen har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badplatsen är inte ett EU-bad. På kartan nedan finns badplatsen och potentiella föroreningskällor markerade.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år. Vattenprover uppvisar utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2020-08-11
  Uppdaterad av: Roger Andersson/Jörgen Haaf
  Nästa uppdatering: 2016-06-29

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHaninge Kultur & FritidAdress Dalaröv.66 136 81 HaningeBesöks­adressTorvalla sim & sporthallTelefon86069218E-postmichael.carlsson@haninge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbundAdress Södertörns miljö- o hälsaBesöks­adressRudsjöterassen 5Telefon08-606 73 00E-postmiljokontoret@smohf.se
  Övrigt
  Hemsidahttps://www.haninge.se/Telefon08-606 70 00E-posthaningekommun@haninge.se