Vänern, Räggårdsviken

Vänern, Räggårdsviken är en badplats i Hammarö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Tillgång till parkering, toaletter och omklädningsrum.

Hitta hit

Kontakta Hammarö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@hammaro.seTel: 054-515000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:001.00.05.4Vindriktning 66grader
17:000.10.05.4Vindriktning 64grader
20:000.40.05.6Vindriktning 63grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Räggårdsviken utgör en del av ytvattenförekomsten Värmlandssjön, ca 3089 km², som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Värmlandssjön utgör den nordöstra delen av Vänern, Sveriges största insjö. Badvattnet Räggårdsviken är registrerat av Hammarö kommun, som ett så kallat EU-bad enligt direktivet 2006/7/EG. De senaste fyra åren har badvattnet fått bedömningen "Utmärkt kvalitet", vid klassificeringen enligt badvattendirektivet. Badplatsen ligger längs ena sidan av en liten vik (Räggårdsviken) och har till viss del sandbotten. På land utgörs badet av klippor. Inga bryggor finns. Området gränsar till en del av Värmlandsskärgårdens naturreservat och vägen norr om badplatsen utgör en del av Bonäsledens sträckning.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Räggårdsviken

  Runt Räggårdsviken finns 6 stycken fastigheter med bostäder, varav hälften är permanentbostäder och hälften är fritidshus. De permanentbosatta har nyare avloppsanläggningar anlagda 2002-2004. I övrigt finns tre fastigheter med eget omhändertagande av latrin.

  Föroreningens frekvens

  Viss risk för förorening vid felaktig hantering av avlopp och latrin.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då badvattenklassificeringen avviker från "Utmärkt kvalitet".
Senast uppdaterad: 2020-03-18
Uppdaterad av: Miljö- och byggförvaltningen, Hammarö kommun
Nästa uppdatering: Vid behov.

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareServicenämnden i Hammarö kommunAdress Box 26, 663 21 SkoghallBesöks­adressMörmovägen 5, SkoghallTelefon054-51 50 00E-postservice@hammaro.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommunAdress Box 26, 663 21 SkoghallBesöks­adressMörmovägen 5, SkoghallTelefon054-51 50 00E-postmbn@hammaro.se
Övrigt
Hemsidawww.hammaro.seTelefon054-515000E-postmbn@hammaro.se