Vänern, Getingberget

Vänern, Getingberget är en badplats i Hammarö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Tillgång till parkering och toaletter.

Hitta hit

Kontakta Hammarö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@hammaro.seTel: 054-515000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:003.30.44.3Vindriktning 82grader
16:002.90.34.1Vindriktning 90grader
19:002.70.74.2Vindriktning 86grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Getingberget utgör en del av ytvattenförekomsten Värmlandssjön, ca 3089 km² stor, som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Värmlandssjön utgör den nordöstra delen av Vänern, Sveriges största insjö. Getingberget är registrerat av Hammarö kommun, som ett så kallat EU-bad, enligt direktivet 2006/7/EG. De senaste fyra åren har badvattnet fått bedömningen "Utmärkt", vid klassificeringen enligt badvattendirektivet. Badplatsen utgörs av en något skyddad, långgrund vik med sandbotten. På land utgörs ytorna till största delen av gräsytor och en del klippor. Badplatsen saknar bryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Getingberget norra

  Norr om badplatsen finns blandad fritids- och permanentbebyggelse som inte är kopplat till det kommunala va-nätet.

  Föroreningens frekvens

  Föroreningar kan uppstå vid felaktig hantering av avlopp eller eget omhändertaget latrin.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. 2019 gjordes en inventering av latrinhanteringen på tomterna norr om badplatsen.

   Ansvarig utförare: Miljö- och byggförvaltningen

   Datum utfört: 2019-10-31

 2. 2. Getingberget södra

  Söder om badplatsen finns blandad fritids- och permanentbebyggelse som inte är kopplat till det kommunala va-nätet.

  Föroreningens frekvens

  Föroreningar kan uppstå vid felaktig hantering av avlopp eller eget omhändertaget latrin.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då klassificeringen avviker från "Utmärkt".
Senast uppdaterad: 2022-04-13
Uppdaterad av: Miljö- och byggförvaltningen
Nästa uppdatering: Vid behov.

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareHammarö kommun, ServicenämndenAdress Box 26, 663 21 SkoghallBesöks­adressMörmovägen 5, SkoghallTelefon054-51 50 00E-postservice@hammaro.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetHammarö kommun, Miljö- och byggnadsnämndenAdress Box 26, 663 21 SkoghallBesöks­adressMörmovägen 5, SkoghallTelefon054-51 50 00E-postmbn@hammaro.se
Övrigt
Hemsidawww.hammaro.seTelefon054-515000E-postmbn@hammaro.se