Tylöbäck

Tylöbäck är en badplats i Halmstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Stranden är en del av en drygt fyra km lång sandstrand med dyner vid Tylösand och ligger strax norr om Tylösands badplats. Stranden är till viss del tillgänglihetsanpassad med handikappvänlig toalett och övervakas av livräddare under badsäsongen.

Kontakta Halmstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: direkt@halmstad.seTel: 035-137000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-18
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0014.50.04.8Vindriktning 174grader
03:0011.50.03.1Vindriktning 121grader
06:0013.20.02.8Vindriktning 122grader

Dagens vattentemperatur: 16.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Tylöbäck är en del av Tylösand strand och den drygt 4 km långa sandstranden. Badplatsen ligger norr om Tylösand. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Tylösand samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Bäckar med dagvattenutlopp på eller intill stranden. Potentiell tillfällig föroreningsrisk vid kraftigt regn pga bräddning av spillvattenpumpstation samt läckage från gödslad jordbruksmark uppströms

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2021-03-23
  Uppdaterad av: Sofia Yngstrand
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommunAdress Box 246, 301 06 HalmstadBesöks­adressStationsgatan 48Telefon035- 137000E-postdirekt@halmstad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen, Halmstads kommunAdress Box 153, 301 05Besöks­adressKungsgatan 25Telefon035-137000E-postmiljonamnden@halmstad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.halmstad.seTelefon035-137000E-postdirekt@halmstad.se