Steninge

Steninge är en badplats i Halmstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Steningestranden är en liten sandstrand på ca 250 m med omgivande klippor och ett skär i hjärtat av Steninge. En idealisk familjestrand med utmärkta möjligheter för krabbfiske. Närhet till både vandrarhem och café. Här finns också fantastiska vandringar i naturreservatet både norr och söder om stranden. Norr om piren ligger tången kvar, söder om piren rensas tången. Vattnet kan tidvis vara strömt, håll därför utkik efter varningsflagga som hissas vid starka strömmar.

Kontakta Halmstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: direkt@halmstad.seTel: 035-137000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
03:0011.90.04.6Vindriktning 85grader
06:0014.80.05.5Vindriktning 101grader
09:0019.00.04.6Vindriktning 120grader

Dagens vattentemperatur: 16.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Stranden i Steninge utgörs av en ca 250 meter lång sandstrand med mindre sanddyner och gräsbeväxta ytor. Viken delas av en brygga ut till Storaskär som har släta liggvänliga klippor. Utmed bryggan finns badstege för bad på djupare vatten. Bäckar med dagvattenutlopp på eller intill stranden. Potentiell tillfällig föroreningsrisk vid kraftigt regn pga bräddning vid spillvattenpumpstation samt läckage från gödslad jordbruksmark uppströms.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenutlopp söderFöroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Dagvattenutlopp norrFöroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid ändrad klassificering
Senast uppdaterad: 2023-03-14
Uppdaterad av: Teknik- och fastighetsförvaltningen Halmstads kommun
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommunAdress Box 246, 301 06 HalmstadBesöks­adressStationsgatan 48Telefon035-137000E-postdirekt@halmstad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljöförvaltningen, Halmstad kommunAdress Box 153, 301 05 HalmstadBesöks­adressKungsgatan 25Telefon035-137000E-postmiljonamnden@halmstad.se
Övrigt
Hemsidawww.halmstad.seTelefon035-137000E-postdirekt@halmstad.se