Hagöns campingplats

Hagöns campingplats är en badplats i Halmstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Hagön och Östra Stranden ligger ca fem km från centrum och är en långgrund och barnvänlig sandstrand med många serviceinrättningar samt en lekplats. I området finns god service med bl.a. lekplats och tillgänglighetsanpassad toalett. Delar av stranden utgörs av Hagöns naturreservat och erbjuder fina möjligheter till vandringar i strandskogarna innanför dynerna. Längst söderut, vid Fylleåns mynning, finns ett naturistbad (Halmstads officiella nakenbad). Stranden är till viss del tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Kontakta Halmstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: direkt@halmstad.seTel: 035-137000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:004.80.03.8Vindriktning 160grader
4:005.70.03.3Vindriktning 157grader
7:006.40.03.0Vindriktning 160grader

Dagens vattentemperatur: 3.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hagön utgör en del av Östra stranden, en knappt 4 km lång långgrund sandstrand med sanddynor. Delar av stranden ligger i Hagöns naturreservat. Vid den södra delen av stranden finns Halmstads officiella nakenbad. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 285 km2 stora ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Östra stranden och Hagön samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Bäckar med dagvattenutlopp på eller intill stranden. Potentiell tillfällig föroreningsrisk vid kraftigt regn pga läckage från gödslad jordbruksmark uppströms Fylleån.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Fylleåns mynning

  På grund av klassificeringen "dålig badvattenkvalitetet" 2016 har extra badvattenprover tagits varje vecka under 4 års tid. Som uppföljning har även prover tagits i Fylleån och Trönningeån för att eventuellt spåra orsaken till den försämrade badvattenkvaliteten. Från och med säsongen 2021 provtas endast Fylleåns mynning utöver den ordinarie provtagningen.

  Föroreningens frekvens

  Kopplas framförallt samman med kraftigt regnande.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Extra provtagning genomförs

   Ansvarig utförare: Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Vidtagna åtgärder
  1. På grund av klassificeringen dåligt badvattenkvalitetet 2016 kommer har extra badvattenprover tagits varje vecka med start i mitten av juni till mitten av augusti. Som uppföljning tas även prover i Fylleån och Trönningeån för att eventuellt spåra orsaken till badvattenkvalliten.

   Ansvarig utförare: Teknik- och fastighetsförvaltningen

 2. 2. Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart annat år.
Senast uppdaterad: 2023-03-14
Uppdaterad av: Sofia Yngstrand
Nästa uppdatering: 2025

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommunAdress Box 246, 30106 HalmstadBesöks­adressStationsgatan 48Telefon035-137000E-postdirekt@halmstad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetBygg- miljöförvaltningen, Halmstad kommunAdress Box 153, 30105 HalmstadBesöks­adressKungsgatan 25Telefon035-137000E-postmiljonamnden@halmstad.se
Övrigt
Hemsidawww.halmstad.seTelefon035-137000E-postdirekt@halmstad.se