Gullbranna

Gullbranna är en badplats i Halmstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Parkering finns ej i direkt anslutning till badplatsen. För att ta sig till badplatsen krävs en promenad samt passage över bro (Genevadsån). Enkel toalett finns precis innan bron.

Kontakta Halmstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: direkt@halmstad.seTel: 035-137000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-25Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:001.80.05.6Vindriktning 120grader
15:000.90.45.1Vindriktning 110grader
18:001.60.07.1Vindriktning 118grader

Dagens vattentemperatur: 2.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Genevadsåns utlopp

  Genevadsåns utlopp norr om badplatsen

  Föroreningens frekvens

  Eventuell risk för förorening vid kraftiga regn
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2023-08-02

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommunAdress Besöks­adressTelefonE-post
Övrigt
Hemsidawww.halmstad.seTelefon035-137000E-postdirekt@halmstad.se