Freden, Borgåsunds badplats

Freden, Borgåsunds badplats är en badplats i Hallstahammars kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Borgåsund i Hallstahammars kommun. Det är en liten badplats med ca 20 badande i snitt per dag. En mindre gräsyta finns intill omklädningshytten. Badet är inte långgrunt.

Kontakta Hallstahammars kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gun.skarinnikyar@hallstahammar.seTel: 0220-24165

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-09-12
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-29Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-15Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-09Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:00-2.10.15.5Vindriktning 8grader
3:00-2.10.15.7Vindriktning 10grader
6:00-2.10.05.4Vindriktning 10grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen består av en liten skyddad vik i de inre delarna av Mälaren. Sandstranden är ungefär 50 m lång. Vid badet finns badbryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt
  Senast uppdaterad: 2010-06-21
  Uppdaterad av: Gun Skarin
  Nästa uppdatering: vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSven-Olof Juvas, kultur- och fritidschefAdress 734 80 Hallstahammars kommunBesöks­adressParkgatan 7, 734 35 HallstahammarTelefon0220-24000E-postkulturochfritid@hallstahammar.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljöförvaltningenAdress 734 80 Hallstahammars kommunBesöks­adressPrästgårdsgatan 1Telefon0220-24000E-postmiljonamnden@hallstahammar.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hallstahammar.seTelefon0220-24165E-postgun.skarinnikyar@hallstahammar.se