Tisarstrand, Campingen

Tisarstrand, Campingen är en badplats i Hallsbergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen utgörs av en mindre vik med klippor i dagen och med en relativt långgrund sandstrand. Vid badplatsen finns också en udde med brygga och hopptorn. Badplatsen är belägen intill en träddunge med framför allt tall men även en del björk. Marken är gräsbevuxen.

Kontakta Hallsbergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@hallsberg.seTel: 0582-68 50 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2021-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-08-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-06-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Otillräckligt provtagen
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-6.30.01.6Vindriktning 304grader
4:00-5.40.01.7Vindriktning 302grader
7:00-4.70.01.8Vindriktning 302grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Tisaren är relativt grund sjö med ett medeldjup om 6,9 m. Sjön är 14,3 km2 stor och har en omsättningstid på ca 3 år. Sjön är råvattentäkt för Kumla kommun samt delar av Hallsbergs kommun. Sjön delas till lika delar mellan Askersunds och Hallsbergs kommuner. Utmed norra stranden finns en omfattande fritidsbebyggelse med inslag av permanentbostäder. En campingplats med stugor och tält/husvagnsuppställning är belägen vid den nordöstra delen av sjön. Badvattnet är registrerat som EU-bad. Badvattnet Tisarstrands camping utgör en del av en ytvattenförekomst (SE654333-146623) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten Ytvattenförekomsten med badvattnet Tisarstrands camping och dess provtagningspunkt visas på karta. Badvattnet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 2 år
  Senast uppdaterad: 2022-06-27
  Uppdaterad av: Leila Johansson
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBildningsförvaltningen - Kultur och fritidAdress Hallsbergs kommunBesöks­adressVästra Storgatan 14Telefon0582-68 50 00E-postfritidsavdelningen@hallsberg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMyndighetsnämnden/MiljöenhetenAdress Kumla kommunBesöks­adressTorget1, KumlaTelefon0582-68 50 00E-postkontaktcenter@hallsberg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hallsberg.seTelefon0582-68 50 00E-postkommun@hallsberg.se