Vättern, Domsand

Vättern, Domsand är en badplats i Habo kommun (Jönköpings län) som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid landskapsgränsen mellan Småland och Västergötland, strax norr om Domnåns utlopp som är landskapsgräns. Stranden består främst en fin ljus sand och saknar gräsytor för vistelse. Detta ger stranden en karaktär av ett bad vid havet. Intill badplatsen ligger en småbåtshamn. Vid badplatsen finns två badbryggor, vid den ena bryggan finns anordningar för rullstolsburna att komma ner till vattnet.

Kontakta Habo kommun (Jönköpings län) om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@habokommun.seTel: 036-4428000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-31
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-3.50.12.2Vindriktning 62grader
9:00-4.50.03.1Vindriktning 309grader
12:00-8.50.00.6Vindriktning 304grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Domsands badplats är ett bad som har karaktären av ett bad vid havet. Badplatsen ligger vid en bukt strax norr om Domnåns utlopp i Vättern och har en sträcka om ca 240 m sandstrand. Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Vättern, som är del av Vätterns yta om 1850,8 km2, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Vid badplatsen finns två badbryggor

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras var fjärde år, Badvattenklassifiering för 2009: Utmärkt
  Senast uppdaterad: 2019-04-03
  Uppdaterad av: Lena-Stina Wennman
  Nästa uppdatering: 2020-04-03

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritid och kulturförvaltningenAdress Box 212Besöks­adressBlå Torget, Jönköpingsvägen 2Telefon036-442 81 16E-postpia.lindberg@habokommun.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Habo och Mullsjö kommunerAdress Box 212Besöks­adressJönköpingsvägen 19Telefon036-442 82 59E-postmiljo@habokommun.se
  Övrigt
  Hemsidawww.habokommun.seTelefon036-4428000E-postinfo@habokommun.se