Furusjön

Furusjön är en badplats i Habo kommun (Jönköpings län) som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Furusjö är en liten pärla som snabbt når rätt badtemperatur. Stranden är främst av sand och sträcker sig 150 m därav 100m fin sandstrand. Det är långgrunt och har främst sandbotten. På badets södra del finns det gräsytor bland glesa tallar där de badande kan sitta ner och umgås, om de inte vill sitta på den stora sandytan intill vattnet. Ca 80 m norr av badplatsen finns utloppet av sjön och tilloppet till sjön finns i västra änden av sjön.

Kontakta Habo kommun (Jönköpings län) om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@habokommun.seTel: 036-4428000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-31
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:00-2.30.04.3Vindriktning 41grader
12:00-2.80.24.5Vindriktning 39grader
15:00-3.00.02.8Vindriktning 355grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Furusjös badplats är relativ liten badplats. Badplatsen ligger i östra ändan av Furusjön och har en sträcka av 100 m sandstrand. Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Knipåns avrinningsområde till Vättern (SE642772-138844) som är 0,33 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Vid badet finns badbryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras var fjärde år, Badvattenklassifiering för 2009: Utmärkt
  Senast uppdaterad: 2019-04-03
  Uppdaterad av: Lena-Stina Wennman
  Nästa uppdatering: 2020-04-03

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritid och kulturförvaltningenAdress Box 212Besöks­adressBlå Torget, Jönköpingsvägen 2Telefon036-442 81 16E-postpia.lindberg@habokommun.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Habo och Mullsjö kommunerAdress Box 212Besöks­adressJönköpingsvägen 19Telefon036-442 82 59E-postmiljo@habokommun.se
  Övrigt
  Hemsidawww.habokommun.seTelefon036-4428000E-postinfo@habokommun.se