Kyrkebysjön, Buda

Kyrkebysjön, Buda är en badplats i Grums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Hitta hit

Kontakta Grums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunstyrelse@grums.seTel: 0555-420 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-08-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:003.30.12.4Vindriktning 74grader
13:003.50.53.1Vindriktning 88grader
16:003.40.53.5Vindriktning 98grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2023-04-03

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTillväxt- och tillsynsfunktionenAdress Sveagatan 77Besöks­adressSveagatan 77Telefon0555-42129E-postrebecka.rust@grums.se
  Övrigt
  Hemsidawww.grums.seTelefon0555-420 00E-postkommunstyrelse@grums.se