Borgvikssjön, Sparnäs

Borgvikssjön, Sparnäs är en badplats i Grums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Grums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunstyrelse@grums.seTel: 0555-420 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-14Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2022-06-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:009.50.01.6Vindriktning 204grader
02:009.30.02.4Vindriktning 208grader
05:0010.70.30.6Vindriktning 152grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Varje år
  Senast uppdaterad: 2023-04-03
  Uppdaterad av: Rebecka Rust

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och fritidAdress Sveagatan 77Besöks­adressSveagatan 77Telefon0555-421 52E-postleif.olsson@grums.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTillväxt- och tillsynsfunktionenAdress Sveagatan 77Besöks­adressSveagatan 77Telefon0555-42129E-postrebecka.rust@grums.se
  Övrigt
  Hemsidawww.grums.seTelefon0555-420 00E-postkommunstyrelse@grums.se