Borgvikssjön, Sparnäs

Borgvikssjön, Sparnäs är en badplats i Grums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Grums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunstyrelse@grums.seTel: 0555-420 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-14Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2022-06-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-08-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-08-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:004.40.03.9Vindriktning 230grader
05:003.90.03.1Vindriktning 227grader
08:004.10.02.4Vindriktning 207grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Varje år
  Senast uppdaterad: 2021-03-03
  Uppdaterad av: Erik Andersson
  Nästa uppdatering: Juni 2021

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och fritidAdress Sveagatan 77Besöks­adressSveagatan 77Telefon0555-421 52E-postleif.olsson@grums.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAdministrativa funktionenAdress Sveagatan 77Besöks­adressSveagatan 77Telefon0555-42159E-posterik.andersson@grums.se
  Övrigt
  Hemsidawww.grums.seTelefon0555-420 00E-postkommunstyrelse@grums.se