Vänern, Blomberg

Vänern, Blomberg är en badplats i Götene kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Götene kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoochbygglovnamnden@gotene.seTel: 0511-386000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:008.60.02.0Vindriktning 160grader
03:007.70.01.3Vindriktning 133grader
06:0015.40.01.2Vindriktning 57grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Grässtrand med inslag av klippor med flytbryggor längst ut.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång/år
  Senast uppdaterad: 2015-07-16
  Uppdaterad av: Maria Olsson
  Nästa uppdatering: 2017

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareGötene kommun, Service och TeknikAdress Götene kommun, 533 88 GöteneBesöks­adressTorggatan 4, GöteneTelefon0511-38 60 00E-postkommun.gotene@gotene.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö-Hälsa, Lidköpings kommunAdress Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LidköpingBesöks­adressSkaragatan 8, LidköpingTelefon0510-771790E-postmiljohalsa@lidkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotene.seTelefon0511-386000E-postmiljoochbygglovnamnden@gotene.se