Sillvik

Sillvik är en badplats i Göteborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Havsbad från strand, klippor, bryggor och stegar. Sandbotten med snäckskal, fintrådiga grönalger och sandmask. Värdefulla strandängar och nära till två naturreservat: Sillvik och Nordre älvs estuarium. I Sillviks naturreservat finns en artrik flora med en del sällsynta arter. Man kan bland annat finna kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar. Strax utanför viken finns ålgräs.

Kontakta Göteborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: goteborg@goteborg.seTel: 031-3650000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0012.90.02.0Vindriktning 127grader
03:0012.60.02.6Vindriktning 103grader
06:0016.10.01.7Vindriktning 144grader

Dagens vattentemperatur: 15.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

2,5 ha havsbad med klippor och en långgrund sandstrand. Badplatsen ligger i naturreservatet Nordre älvs estuarium(Natura 2000). Badet har 1 fasta bryggor och en tillgänglighetsanpassad ramp. Området har värdefulla havsstrandängar och rika grundområden för fisk- och fågelliv med flera skyddsvärda arter.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2020-02-07
  Uppdaterad av: Park- och naturförvaltningen, Hanna Sjöstedt
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövarePark- ch naturförvaltningenAdress Box 177, 401 22 GöteborgBesöks­adressSlussgatan 1Telefon031-365 00 00E-postparkonatur@ponf.goteborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 7012, 402 31 GöteborgBesöks­adressKarl Johansgatan 23Telefon031-365 00 00E-postmiljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.goteborg.seTelefon031-3650000E-postgoteborg@goteborg.se