Saltholmens Kallbadhus

Saltholmens Kallbadhus är en badplats i Göteborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Ett varierat bad med möjlighet att bada från såväl sandstrand, bryggor och klippstrand som ramp vid funktionsnedsättning. För lek och solbad finns bryggdäck, gräsmatta och betongdäck. Tre olika sektioner finns: Två stora separata avdelningar för kvinnor respektive män, samt en mindre gemensam för både damer och herrar.

Kontakta Göteborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: goteborg@goteborg.seTel: 031-3650000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-10Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:001.80.05.4Vindriktning 121grader
15:001.40.05.5Vindriktning 115grader
18:001.40.06.2Vindriktning 108grader

Dagens vattentemperatur: 1.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ett privat nakenbad som drivs av den ideella föreningen Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Tillträde till badet mot uppvisande av medlemskort eller köp av dagsbiljett. Ett varierat bad med möjlighet att bada från såväl sandstrand, bryggor och klippstrand som ramp vid funktionsnedsättning. Kiosk och toaletter för dam herr och funktionsnedsatta finns på mrådet, liksom gräsmattor för e och fika invid bryggdäcken. (Se http:// Saltholmenskallbadhus.se för mer information om badet) Närmaste hållplats: Saltholmen

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2017-09-22
  Uppdaterad av: Park- och naturförvaltningen, Hanna Sjöstedt
  Nästa uppdatering: 2021

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKallbadhusets Vänner SaltholmenAdress Kallbadhusets Vänner, Saltholmen, Box 5004, 426 05, Västra FrölundaBesöks­adressSaltholmsgatan 54, hemsida: http://saltholmenskallbadhus.seTelefon031-290377E-poststyrelsen@saltholmenskallbadhus.com
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 7012, 402 31 GöteborgBesöks­adressKarl Johansgatan 23Telefon031-365 00 00E-postmiljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.goteborg.seTelefon031-3650000E-postgoteborg@goteborg.se