Lilleby

Lilleby är en badplats i Göteborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Havsbad i Sillviks naturreservat med klippstränder, liten sandstrand, brygga och badstegar. Värdefulla havsstrandängar och bra grundområden för fisk- och fågelliv. De skyddsvärda fågelarterna svarthakedopping, smådopping och salskrake kan finnas här. Området tillhör det större naturreservatet Nordre Älvs estuarium. Ett estuarium är ett område med bräckt vatten där sötvatten från älven blandas med det salta havsvattnet. Nordre Älv är ett viktigt vandringsstråk för lax och ål. Den kalkrika marken har en flora med många sällsynta arter, såsom orchidéer och mossorr, bl.a. kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar. Här finns även arter som gullviva, blåsippa, darrgräs, jungfrulin och kattfot. I närliggande vatten finns ålgräs. Notera att hundförbud råder 1 maj till 15 september.

Kontakta Göteborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: goteborg@goteborg.seTel: 031-3650000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-01Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-28Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:001.80.05.2Vindriktning 118grader
16:001.60.06.2Vindriktning 116grader
19:001.50.06.2Vindriktning 110grader

Dagens vattentemperatur: 2.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ca 1,8 ha havsbad. Vidsträckta klippstränder och en liten sandstrand. Badplatsen ligger i naturreservatet Nordre älvs estuarium(Natura 2000). Badet har 2 fasta bryggor och en tillgänglighetsanpassad ramp vid sandstranden. Området har värdefulla havsstrandängar och rika grundområden för fisk- och fågelliv med flera skyddsvärda arter t.ex. fågelarterna svarthakedopping, smådopping och salskrake.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2023-08-11
  Uppdaterad av: Stadsmiljöförvaltningen, Susanne Jörlöv
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStadsmiljöförvaltningenAdress Box 177, 401 22 GöteborgBesöks­adressÅvägen 17E, GårdaTelefon031-365 00 00E-poststadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se, badvattenprov@stadsmiljo.goteborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 7012, 402 31 GöteborgBesöks­adressKarl Johansgatan 23Telefon031-365 00 00E-postmiljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.goteborg.seTelefon031-3650000E-postgoteborg@goteborg.se