Härlanda tjärn

Härlanda tjärn är en badplats i Göteborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badsjö i skogsomgivning med gräsytor, sandstrand och bryggor. Stranden är lokaliserad i den nordöstra delen av den cirka 16,6 ha stora tjärnen. I anslutning till den västra delen av sjön finns våtmarker: Sumpskog och vassar. Sjön omges till stor del av sumpskogar av björk, men här finns även en del tall, gran, al, rönn, ek och asp, samt hassel och andra buskar. Det kan även finnas enstaka exemplar av ask, alm och körsbär. I strandskogen finns bland annat kattuggla och mindre hackspett, samt vattenfladdermus och nordisk fladdermus. Runt tjärnen löper grusvägar, och i Delsjöområdet finns gott om gång- och cykelvägar och stigar. Näringsrikt vatten ger möjlighet till fiske, bl.a. förekommer abborre, gädda, sutare, mört, karp och enstaka regnbåge. För att få fiska i tjärnen ska man ha fiskekort (Gula kortet, som gäller för många sjöar i Göteborg) som kan köpas hos Sportfiskarna och i sportfiskeaffärer. Notera att hundförbud råder 1 maj - 15 september.

Hitta hit

Kontakta Göteborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: goteborg@goteborg.seTel: 031-3650000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:000.80.03.8Vindriktning 63grader
5:000.40.03.2Vindriktning 67grader
8:000.50.04.3Vindriktning 66grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Populär badsjö med gräsytor, sandstrand och bryggor att bada från. Kafé, kiosk, grillplats och lekplats finns. Det finns utomhusdusch samt ramp ner i vattnet för personer med fysisk funktionsnedsättning. Toaletter är öppna kl 7-22 alla dagar året om (dam, herr samt för rullstolsbundna). Du får inte ta med hunden till Härlanda Tjärn mellan 1 maj-15 september. Vid Härlanda Tjärn kan du även fiska bara du inte gör det från badbryggorna. Du behöver gult fiskekort för att fiska. Närmaste hållplats: Spåntorget. Från hållplatsen är det 700 meter til badplatsen. Närmaste flexlinjemötesplats: 599 Härlanda Tjärn ( Flexlinjen Örgryte och Flexlinjen Härlanda)

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2023-08-11
  Uppdaterad av: Stadsmiljöförvaltningen, Susanne Jörlöv
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStadsmiljöförvaltningenAdress Box 177, 401 22 GöteborgBesöks­adressÅvägen 17E, GårdaTelefon031-365 00 00E-poststadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se, badvattenprov@stadsmiljo.goteborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 7012, 402 31 GöteborgBesöks­adressKarl Johansgatan 23Telefon031-365 00 00E-postmiljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.goteborg.seTelefon031-3650000E-postgoteborg@goteborg.se