Hamnbadet

Hamnbadet är en badplats i Göteborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badanläggningen i Jubileumsparken består av slingrande spänger längs kajkanten som leder ut till en bastu på en dykdalb och ned till ett flytande hamnbad med tre bassänger - en sötvattensbassäng och två saltvattensbassänger. På land finns två servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, förråd och personalrum.

Hitta hit

Kontakta Göteborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: goteborg@goteborg.seTel: 031-3650000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-15Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-14Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-11Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Ny badplats
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:009.50.02.0Vindriktning 313grader
12:007.70.03.9Vindriktning 311grader
15:007.50.02.5Vindriktning 35grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Vatten pumpas från saltvattenkilen in i saltvattenbassängerna innan det släpps ut i älven igen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2023-06-29
  Uppdaterad av: Göteborg Stad Stadsmiljöförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2025

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStadsmiljöförvaltningAdress Box 177, 401 22 GöteborgBesöks­adressÅvägen 17Telefon031-365 00 00E-postbadplatser@stadsmiljo.goteborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Bx 7012, 402 31 GöteborgBesöks­adressKarl Johansgatan 23Telefon031-365 00 00E-postmiljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.goteborg.seTelefon031-3650000E-postgoteborg@goteborg.se