Brännö Ramsdal

Brännö Ramsdal är en badplats i Göteborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandstrand och bryggor omgärdade av skyddande klippor. Badplatsen är i Brännöföreningens regi. I badvikens mynning finns ålgräs, som utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter. Ålgräs bildar ängar på mjuka bottnar och deras rötter bildar mattor som stabiliserar botten och gör vattnet klarare.

Kontakta Göteborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: goteborg@goteborg.seTel: 031-3650000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-09Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0012.40.05.5Vindriktning 277grader
00:0010.90.03.0Vindriktning 345grader
03:009.00.02.7Vindriktning 360grader

Dagens vattentemperatur: 12.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mysig badplats på Brännö med såväl sandstrand, gräsytor, klippor, bryggor och hopptorn. Närmaste färjeläge: Brännö Husvik. Följ Husviksvägen 250 meter, tag av mot höger vid skyltning av badplats. Efter knappa 100 meter ta av ner mot havet via Ramsdalsvägen. Knappa 200 meter längre fram ser du en skyltning av badet. Här finns även toaletter. Denna har en ramp för att underlätta för rullstolsbundna.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2022-04-09
  Uppdaterad av: Park- och naturförvaltningen, Fredrik Vörös
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBrännöföreningenAdress Husefladen 10, 430 85 Brännö Besöks­adressFinns ejTelefonFinns ejE-postkontakt@brannoforeningen.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 7012, 402 31Besöks­adressKarl Johansgatan 23Telefon031-365 00 00E-postmiljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.goteborg.seTelefon031-3650000E-postgoteborg@goteborg.se