Bergsjön

Bergsjön är en badplats i Göteborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplats vid en skogssjö på cirka 2,5 hektar omgiven av klippstränder. I sjöns nordöstra del finns ett grundare område med sandbotten och där bredvid en asfalterad yta. Här finns även sjöns två bryggor, och om man följer sjöns västra kant härifrån når man hopptornet. I västra och södra delarna av sjön är klipporna höga och vattnet därför otillgängligt. För de fiskeintresserade finns det abborre, mört och regnbåge (Bergsjön omfattas av Gula kortet som säljs av Sportfiskarna). I området runt sjön kan man finna ett antal olika arter av fladdermöss.

Kontakta Göteborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: goteborg@goteborg.seTel: 031-3650000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
06:0010.90.02.0Vindriktning 204grader
09:0015.80.03.5Vindriktning 241grader
12:0017.50.03.5Vindriktning 236grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Liten skogssjö med klippstränder. Djup sjö med en liten grund sandstrand. 4 st bryggor och en hoppflotte, vilka tas upp vintertid. 1 mindre hopptorn. Södra delen av sjön ingår i ett område där flera fladdermusarter söker föda.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år
  Senast uppdaterad: 2023-04-18
  Uppdaterad av: Stadsmiljöförvaltningen, Susanne Jörlöv
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövarePark- och naturförvaltningenAdress Box 177, 401 22 GöteborgBesöks­adressSlussgatan 1Telefon031-365 00 00E-postparkonatur@ponf.goteborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 7012, 402 31 GöteborgBesöks­adressKarl Johansgatan 23Telefon031-365 00 00E-postmiljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.goteborg.seTelefon031-3650000E-postgoteborg@goteborg.se