Klämmingsberg Klämmingen

Klämmingsberg Klämmingen är en badplats i Gnesta kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är belägen på fastigheten Österheden 6:1 i Klövstafjärden i södra delen av sjön Klämmingen. Badet ligger i en bukt, består av en ca 100 m lång sandstrand som omgärdas av höga träd (tallar). Det finns bryggor vid badplatsen samt hopptorn. Glasskiosk som är öppen kl 13 -19 under sommarlovet. 9 ställplats för husbilar och 4 små campingstugor för uthyrning. För mera info: www.gnesta.se En särskild hundbadplats finns.

Hitta hit

Kontakta Gnesta kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gnesta.kommun@gnesta.seTel: 0158-275000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:000.60.03.6Vindriktning 48grader
23:000.60.03.6Vindriktning 50grader
2:000.50.03.7Vindriktning 51grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Klämmingsberg är belägen i sjön Klämmingen i Gnesta kommun, Södermanlands län. Badplatsen har en ca 100 m lång sandstrand med bryggor, hopptorn, café och toa. Badet ligger i en bukt och omgärdas av höga träd. Badplatsen har i snitt mer än 200 badande per dag. Dessutom finns en särskild hundbadplats som används av i snitt 5 hundar/dag. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen ?utmärkt kvalitet? vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badplatsen och provtagningspunkter inom området finns markerade på kartan nedan.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år: Vattenprover uppvisar utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2022-10-25
  Uppdaterad av: ALcontrol Laboratories.
  Nästa uppdatering: 2015-02-04

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Västra Storgatan 15, 646 80 GnestaBesöks­adressKlämmingsberg 1, 646 91 GnestaTelefon0158-275 000E-postgnesta.kommun@gnesta.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten i Gnesta kommunAdress 646 80 GnestaBesöks­adressVästra Storgatan 15Telefon0158-275000E-postgnesta.kommun@gnesta.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gnesta.seTelefon0158-275000E-postgnesta.kommun@gnesta.se