Frösjöstrand

Frösjöstrand är en badplats i Gnesta kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Gnesta kommuns strandbad i central Gnesta. Omklädningsrum, bryggor och utomhusgym finns här.

Kontakta Gnesta kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gnesta.kommun@gnesta.seTel: 0158-275000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.1 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-10Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Dålig kvalitet
 2. 2020: Dålig kvalitet
 3. 2019: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
08:0012.10.02.0Vindriktning 203grader
11:0011.61.11.1Vindriktning 81grader
14:0010.64.63.1Vindriktning 321grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-04-22

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Västra Storgatan 15, 646 80 GnestaBesöks­adressFrösjö strandbad, 646 34 GnestaTelefon0158-275 000E-postgnesta.kommun@gnesta.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöenhetenAdress Gnesta kommun, Miljöenheten, 646 80 GnestaBesöks­adressVästra Storgatan 15 GnestaTelefon+46158275000E-postmiljoenheten@gnesta.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gnesta.seTelefon0158-275000E-postgnesta.kommun@gnesta.se