Frösjöstrand

Frösjöstrand är en badplats i Gnesta kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2022-05-04.

Avrådan hel säsongvattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Gnesta kommuns strandbad i central Gnesta. Omklädningsrum, bryggor och utomhusgym finns här.

Kontakta Gnesta kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gnesta.kommun@gnesta.seTel: 0158-275000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-08-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Dålig kvalitet
 2. 2020: Dålig kvalitet
 3. 2019: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:00-0.80.13.9Vindriktning 35grader
23:00-1.70.03.9Vindriktning 22grader
02:00-1.90.23.6Vindriktning 37grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-04-22

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress Västra Storgatan 15, 646 80 GnestaBesöks­adressFrösjö strandbad, 646 34 GnestaTelefon0158-275 000E-postgnesta.kommun@gnesta.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöenhetenAdress Gnesta kommun, Miljöenheten, 646 80 GnestaBesöks­adressVästra Storgatan 15 GnestaTelefon+46158275000E-postmiljoenheten@gnesta.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gnesta.seTelefon0158-275000E-postgnesta.kommun@gnesta.se