Testeboån, Forsby

Testeboån, Forsby är en badplats i Gävle kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2021-07-29.

Otjänligt badvattenprovBad avråds på grund av dålig vattenkvalité.

Kontakta kommunen om du har frågor.

Forsbybadet är stängt på grund av otjänligt badvatten. Insjöbad. Grund vik lämplig för barn, strömmande vatten utanför viken. Här är det sandbotten. Det finns en liten sandstrand med gräsmatta runt omkring och en badbrygga. Dass. För mer information: http://www.gavle.se/bad

Kontakta Gävle kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gavle.kommun@gavle.seTel: 026-178000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-25
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19.4 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-04Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Otjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:00-7.80.02.3Vindriktning 338grader
10:00-6.10.02.3Vindriktning 332grader
13:00-5.20.13.6Vindriktning 337grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är stängd tillsvidare på grund av otjänligt vatten. Insjöbad, grund vik, strömmande vatten utanför viken. Sandbotten. Liten sandstrand med gräsmatta runt omkring. Badbrygga. Natura 2000-område.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2023-10-18
  Uppdaterad av: Fritid, Gävle kommun

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareLivsmiljö Gävle, FritidAdress Box 801, 801 30 GävleBesöks­adressKyrkogatan 22 Telefon026-17 80 00E-postkultur-fritid@gavle.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetLivsmiljö Gävle, Miljö- och hälsoskyddAdress 801 84 GävleBesöks­adressKyrkogatan 22Telefon026-17 80 00E-postsamhallbyggnad@gavle.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gavle.se/badTelefon026-178000E-postgavle.kommun@gavle.se