Centrumbadet Boulognern

Centrumbadet Boulognern är en badplats i Gävle kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Modernt och mysigt bad i Gavleån, 100 m nedanströms Gustavsbro, omgivet av gräsmattor och promenadstråk. Här finns volleybollplaner, soldäck och en grillplats. Längs åkanten finns ett trädäck/brygga med ramp ner i vattnet. Omklädningsrum, HWC och utegym ca 100 m från badplatsen. Café, minigolfbana och toaletter finns i Boulognerskogen, ca 300 m från badplatsen. Badet rekommenderas för simkunniga besökare eftersom djupet utanför bryggorna varierar och vattnet är lätt strömmande. Dykning från bryggor är förbjudet. Hundar får inte vistas på eller bada vid Boulognerbadet mellan 1 maj och 30 september.

Kontakta Gävle kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gavle.kommun@gavle.seTel: 026-178000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-29Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-07-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
01:007.20.02.0Vindriktning 345grader
04:009.20.02.2Vindriktning 352grader
07:0013.70.01.8Vindriktning 50grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Bad i Gavleån, främst från brygga. Tillgänglighetsramp finns. Sandbotten. Djupet utanför bryggorna varierar och vattnet är lätt strömmande. Bryggdäck och gräsmatta intill. Badet ligger i stadsparken Boulognern.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-05-24
  Uppdaterad av: Maria Torung Fagerlund

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareLivsmiljö Gävle, FritidAdress Box 801, 801 30 GävleBesöks­adressSlottstorget 1Telefon026-17 80 00E-postkultur-fritid@gavle.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetLivsmiljö Gävle, Miljö- och HälsoskyddAdress 801 84 GävleBesöks­adressKyrkogatan 22Telefon026-17 80 00E-postsamhallbyggnad@gavle.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gavle.se/badTelefon026-178000E-postgavle.kommun@gavle.se