Badviken(Tärnviken)-Limön

Badviken(Tärnviken)-Limön är en badplats i Gävle kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Havsbad med stenbotten och sand-kalkstenstrand. Lämpligt för små barn, långgrunt och ej strömmande vatten. Kompostdass i anslutning till badplatsen. Till Limön kan du ta dig med turbåt på sommaren. För mer information: http://www.gavle.se/bad

Kontakta Gävle kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: gavle.kommun@gavle.seTel: 026-178000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-29Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:0015.40.04.3Vindriktning 285grader
22:0012.00.04.1Vindriktning 337grader
01:009.50.04.9Vindriktning 330grader

Dagens vattentemperatur: 9.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Havsbad Stenbotten och sand-kalkstenstrand, långgrunt och ej strömmande vatten. Skyddat område, Natura 2000 och naturreservat. Kalkö med intressant geologi och flora

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-05-24
  Uppdaterad av: Maria Torung Fagerlund

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareLivsmiljö Gävle, FritidAdress Box 801, 801 30 GävleBesöks­adressSlottstorget 1Telefon026-17 80 00E-postkultur-fritid@gavle.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetLivsmiljö Gävle, Miljö- och hälsoskyddAdress 801 84 GävleBesöks­adressKyrkogatan 22Telefon026-17 80 00E-postsamhallsbyggnad@gavle.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gavle.se/badTelefon026-178000E-postgavle.kommun@gavle.se