Sparreholmsbadet

Sparreholmsbadet är en badplats i Flens kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badet har långgrund sandstrand med lina som avskiljare för barnbad, brygga rakt ut och brygga med 2-meters hopptorn på ca 50 meter från stranden.

Kontakta Flens kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: flenskommun@flen.seTel: 0157-430000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0015.70.02.4Vindriktning 268grader
23:0012.40.02.9Vindriktning 283grader
02:0012.40.03.7Vindriktning 338grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sparreholmsbadet en bit utanför Sparreholm, utmed väg 57, i Flens Kommun ligger i en vik i sjön Båven. Långgrund sandstrand med brygga, gräsyta, naturskön ekhage och berghällar strax intill. Sparreholmsbadet är registrerat som ett sk EU- bad av Flens Kommun.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2013-04-08

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.flen.seTelefon0157-430000E-postflenskommun@flen.se