Hosjöbadet

Hosjöbadet är en badplats i Flens kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Det är en relativt stor badplats intill en 4-stjärnig camping.Där finns stora gräsytor för solbad,bryggor,hopptorn och sandstrand. Handikappsramp finns

Kontakta Flens kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: flenskommun@flen.seTel: 0157-430000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.2 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:000.40.03.5Vindriktning 76grader
3:000.50.03.8Vindriktning 77grader
6:000.60.03.7Vindriktning 74grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hosjön är en liten insjö i Malmköping, Flens kommun.Stora gräsytor sluttar ned mot sandstranden där det också finn bryggoroch hopptorn. Hosjöbadet är registrerat som sk EU- bad av Flens Kommun. Badvatnet har de två senaste åren fått bedömmningen bra vid klassificering enligt gälland badvattendirektiv.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2014-04-24
  Uppdaterad av: Marie Berg
  Nästa uppdatering: 2015-06-30

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFlens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningenAdress 642 81 FlenBesöks­adressDrottninggatan 3, FlenTelefon0157-430000E-postkulturochfritid@flen.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetFlens kommun, MiljökontoretAdress 642 81 FlenBesöks­adressSveavägen 1, FlenTelefon0157-430000E-postflenskommun@flen.se
  Övrigt
  Hemsidawww.flen.seTelefon0157-430000E-postflenskommun@flen.se