Östersjön, Ellenöbadet

Östersjön, Ellenöbadet är en badplats i Färgelanda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2022-08-22.

Algblomningstora mängder grönalger som delvis täcker ytan på grunda områden

Kontakta kommunen om du har frågor.

Kontakta Färgelanda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kansli@miljo.dalsland.seTel: 0528-939430

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

  • Senaste provtillfälle: 2023-06-26
  • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
  • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
  • Vatten­temp­eratur: 23 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-19Upp­gift sak­nasBlom­ning
2021-06-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-13Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2020-06-17Tjän­ligtIng­en blom­ning

Ingen data att visa

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan och .

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Ingen data att visa

Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.

Ingen data att visa