Roxnäs,Falun

Roxnäs,Falun är en badplats i Falu kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vackert belägen badplats på Roxnäsudde som ingår i naturreservatet " Runns norra öar". På badet finns en brygga, sandstrand, stor gräsyta, grillplatser, slogbod samt omklädningshytt och torrdass som båda är tillgänglighetsanpassade. Det finns även en gungställning och två gungdjur för barnen. Stor parkering finns i anslutning. Därefter en promenad på 300 m till badet då ingen fordonstrafik tillåts i naturreservatet. Vägen ut är asfalterad. En bit ifrån badet finns en gästbrygga där båtar kan lägga till.

Kontakta Falu kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: ann-catrin.gustavsson@falun.seTel: 023-82117

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-25
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:00-2.30.02.7Vindriktning 50grader
3:00-2.20.02.5Vindriktning 50grader
6:00-1.90.02.4Vindriktning 54grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vackert belägen badplats på Roxnäsudde som ingår i naturreservatet " Runns norra öar". På badet finns en brygga, sandstrand, stor gräsyta, grillplatser, slogbod samt omklädningshytt och torrdass som båda är tillgänglighetsanpassade. Det finns även en gungställning och två gungdjur för barnen. Stor parkering finns i anslutning. Därefter en promenad på 300 m till badet då ingen fordonstrafik tillåts i naturreservatet. Vägen ut är asfalterad. En bit ifrån badet finns en gästbrygga där båtar kan lägga till.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2019-05-24
  Uppdaterad av: Anna Rogström

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljö och samhällsbyggnadsförvaltningen avd, trafik och markAdress Myntgatan 45Besöks­adressMyntgatan 45Telefon023-83000E-postdiarium-msn@falun.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och samhällsbyggnadsförvaltningen avd miljöAdress Myntgatan 45Besöks­adressMyntgatan 45Telefon023-83000E-postdiarium-myn@falun.se
  Övrigt
  Hemsidawww.falun.seTelefon023-82117E-postann-catrin.gustavsson@falun.se