Skogssjön

Skogssjön är en badplats i Falköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Skogssjön har ca 30 meter sandstrand och belägen strax ovanför skidliftarnas slut på Mössebergs platå i Falköping strax öster om Bestorps naturreservat. Den omges av öppna gräsytor närmast stränderna, längre ifrån sällan klippta gräsytor samt träd och buskar och slutligen skogsmiljöer. Skogssjön ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar Inloppet i Hulesjön, ett inflöde till Lidans huvudfåra, vilken ingår i Göta Älvs huvudavrinningsområde. Delavrinningsområdet ligger på 201-320 meter över havet och ytan är 2,42 kvadratkilometer. Skogssjön ligger på 308 m höjd över havet och omges närmast av jordarter som sandig morän och mindre andel kärrtorv samt berg i form av diabas. Delavrinningsområdet är den högst belägna delen av detta inflöde till Lidan och domineras av jordarterna morän (63 %), lättlera (24 %) och torv (4 %). Det består mestadels av skog (49 %) men även jordbruksmark (28%) – dock endast nedströms Skogssjön, myr- och våtmarker (11%), hedmark och övrig mark (11 %)

Hitta hit

Kontakta Falköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur.fritid@falkoping.seTel: 0515-885000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:005.00.04.6Vindriktning 137grader
18:004.80.03.3Vindriktning 155grader
21:005.00.02.7Vindriktning 152grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Skogssjön har ca 60 meter sandstrand fördelat på tre ställen runt sjön och är belägen strax ovanför skidliftarnas slut på Mössebergs platå i Falköping strax öster om Bestorps naturreservat. Den omges av öppna gräsytor närmast stränderna, längre ifrån sällan klippta gräsytor samt träd och buskar och slutligen skogsmiljöer. Skogssjön ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar Inloppet i Hulesjön, ett inflöde till Lidans huvudfåra, vilken ingår i Göta Älvs huvudavrinningsområde. Delavrinningsområdet ligger på 201-320 meter över havet och ytan är 2,42 kvadratkilometer. Skogssjön ligger på 308 m höjd över havet och omges närmast av jordarter som sandig morän och mindre andel kärrtorv samt berg i form av diabas. Delavrinningsområdet är den högst belägna delen av detta inflöde till Lidan och domineras av jordarterna morän (63 %), lättlera (24 %) och torv (4 %). Det består mestadels av skog (49 %) men även jordbruksmark (28%) – dock endast nedströms Skogssjön, myr- och våtmarker (11%), hedmark och övrig mark (11 %) samt tätort (9 %) – endast nedströms Skogssjön. Det finns inga andra ytvatten i delavrinningsområdet. Möjliga föroreningskällor är dagvatten från närliggande parkeringsplatser. I övrigt kommer tillflödena i första hand från moss- och skogsområden norrifrån och det finns inga enskilda avlopp som kan påverka vattenkvalitén då camping och andra friluftsanläggningar i närområdet har kommunalt vatten och avlopp. Vid badplatsen finns bryggor på båda sidor om sjön och en flytbrygga mitt i sjön. Sjön kan tömmas vid otjänligt vatten och fyllas på nytt. Nytt vatten pumpas in kontinuerligt.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-08-27

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och FritidsförvaltningenAdress S:t Sigfridsgatan 11Besöks­adressS:t Sigfridsgatan 11Telefon0515-885000E-postkultur-fritid@falkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljösamverkan Östra skaraborgAdress 581 83 SkövdeBesöks­adress581 83 SkövdeTelefon0500-493630E-postinfo@miljoskaraborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.falkoping.seTelefon0515-885000E-postkultur.fritid@falkoping.se